ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.

Επωνυμία φαρμακείου: ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 10
Περιοχή φαρμακείου: ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο: 210-2460652