ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Επωνυμία φαρμακείου: ΜΑΚΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Διεύθυνση: ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 8
Περιοχή φαρμακείου: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Τηλέφωνο: 210-2828799