ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επωνυμία φαρμακείου: ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Διεύθυνση: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16 ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 8
Περιοχή φαρμακείου: ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο: 210-2460251