ΦΑΙΔΡΑ ΠΟΛΙΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ

Επωνυμία φαρμακείου: ΦΑΙΔΡΑ ΠΟΛΙΤΗ & ΣΙΑ ΙΚΕ
Διεύθυνση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45
Περιοχή φαρμακείου: ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο: 210-6196651