ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Επωνυμία φαρμακείου: ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ 2 (ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)
Περιοχή φαρμακείου: ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο: 210-2469146