ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επωνυμία φαρμακείου: ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διεύθυνση: ΠΛΑΤ. ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 6
Περιοχή φαρμακείου: ΑΧΑΡΝΑΙ
Τηλέφωνο: 210-8169004