Υπνική άπνοια και Φαιά ουσία
Η υπνική άπνοια έιναι μια νόσος με πολλές επιβλαβείς επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, μία ακόμη αναγνωρίστηκε από τους νευροεπιστήμονες του Πανεπιστημίου της Σεούλ και δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό SLEEP (Sleep Research Society). Ως αποδείχθηκε λοιπόν, η μείωση της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου σχετίζεται με την υπνική άπνοια.

Τι είναι η φαιά ουσία; Αποτελεί μέρος του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) που περιέχει τους νευρώνες. Οι νευρώνες είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό και την επεξεργασία πληροφοριών του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές εξέτασαν 36 ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας και 31 ασθενείς-υγιείς με μέσο όρο ηλικίας τα 44.8 έτη (ομάδα ελέγχου-μελέτη ύπνου έγινε στον υγιή πληθυσμό για να αποκλεισθεί υπνική άπνοια μη διαγνωσθείσα). Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε λειτουργική MRI στην οποία παρατηρήθηκε η μειωμένη συγκέντρωση της φαιάς ουσίας στους απνοϊκούς ασθενείς σε σύγκριση με τους μη απνοϊκούς-υγιείς ασθενείς.
Η εξασθένιση της μνήμης, οι καρδιαγγειακές διαταραχές, οι συναισθηματικές διαταραχές και η δυσλειτουργία του αναπνευστικού ελέγχου που συχνά απαντώνται στους ασθενείς με OSA μπορεί να σχετίζονται με μορφολογικές διαφορές στις περιοχές της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου.

Η θεραπεία με χρήση CPAP στους ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοια μπορεί να σταματήσει την  περαιτέρω εξέλιξη της εγκεφαλικής βλάβης.

Πηγή: roxalizo.gr