ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επωνυμία φαρμακείου: ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Διεύθυνση: ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ 30
Περιοχή φαρμακείου: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 26510-66206