ΛΟΥΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Επωνυμία φαρμακείου: ΛΟΥΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
Διεύθυνση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 34
Περιοχή φαρμακείου: Ν.ΜΑΚΡΗ
Τηλέφωνο: 2294091061