ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Επωνυμία φαρμακείου: ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Διεύθυνση: ΝΙΑΡΧΟΥ & ΔΗΛΟΥ 1
Περιοχή φαρμακείου: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 26510-02414