ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επωνυμία φαρμακείου: ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Διεύθυνση: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 355
Περιοχή φαρμακείου: ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο: