ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επωνυμία φαρμακείου: ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Διεύθυνση: Ι.ΣΤΑΙΚΟΥ 8
Περιοχή φαρμακείου: ΑΓΡΙΝΙΟ
Τηλέφωνο: 26410-22334