ΧΡΥΣΑΦΗ

Επωνυμία φαρμακείου: ΧΡΥΣΑΦΗ
Διεύθυνση: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 117
Περιοχή φαρμακείου: ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνο: 25210-20430