Σε τι διαφέρει η κλασική ιατρική από την ομοιοπαθητική ;

Η ουσιαστική διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η κλασική ιατρική εστιάζεται στη θεραπεία ασθενειών, ενώ η ομοιοπαθητική θεωρεί ότι υπάρχουν ασθενείς, δηλαδή ότι κάθε οργανισμός πάσχει με το δικό του τρόπο. 

Αυτή η θεμελιώδης διαφορά φέρνει στην επιφάνεια και άλλες δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις. Η κλασική ιατρική διαχωρίζει τα συστήματα του οργανισμού και τα θεωρεί σαν αυτόνομες λειτουργίες. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν πολλές ειδικότητες (ηπατολόγος, δερματολόγος, οφθαλμίατρος κ.ά.). 

Η ομοιοπαθητική βλέπει τον οργανισμό σαν ενιαίο ψυχοσωματικό σύνολο και παρατηρεί πώς πάσχει η ολότητα. Η κλασική ιατρική θεωρεί ότι αρρώστια είναι τα συμπτώματα και γι’ αυτό η θεραπεία αποσκοπεί στην απομάκρυνσή τους με φάρμακα, τα οποία δρουν ενάντια στα συμπτώματα (αντιπυρετικά, α ν τ ι ϊ σ τ α μ ι ν ι κ ά κ.λπ). 

Η ομοιοπαθητική θεωρεί ότι ο οργανισμός παράγει τα συμπτώματα για να θεραπευθεί και να επανέλθει σε ισορροπία. 

Γι’ αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιεί εναντιοπαθητικά φάρμακα αλλά φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να θεραπευτεί με τον τρόπο που αυτός μας υποδεικνύει.

Φαρμακοποιός

Παύλου Βασίλειος

   

Ετικέτες:

   Κατηγορία: Διάφορες Ειδήσεις