Μέθοδοι αποτρίχωσης με τη χρήση λέιζερ

Η απομάκρυνση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας με τη χρήση λέιζερ έχει δοκιμαστεί με τρεις διαφορετικές μεθόδους. Καταρχήν μέσω της μηχανικής καταστροφής η οποία προκαλείται από την ταχεία διάδοση του θερμικού κλίματος.

Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει τη μηχανική καταστροφή των τριχοθυλάκων μέσω της προκαλούμενης πήξης και εξάτμισης λόγω της τοπικής αύξησης της θερμοκρασίας. Η τελευταία μέθοδος αφορά τη φωτοχημική καταστροφή των τριχοθυλάκων μέσω της προκαλούμενης οξείδωσης των ελεύθερων ριζών.

Η πρώτη μέθοδος περιλαμβάνει κίρρωση της περιοχής. Μικρότατα τεμαχίδια άνθρακα εφαρμόζονται και μαλάσσονται μέσα στους τριχοθύλακες. Η έκθεση στην ακτινοβολία λέιζερ προκαλεί έκρηξη των σωματιδίων άνθρακα και καταστροφή των τριχοθυλάκων. Αρχικά μερικά από τα τεμαχίδια άνθρακα θερμαίνονται απότομα και εκρήγνυνται απότομα απελευθερώνοντας μικρότατα σωματίδια προς όλες τις διευθύνσεις. Τα σωματίδια αυτά διεισδύουν στα γύρω κύτταρα και προκαλούν απευθείας κυτταρική καταστροφή. Σε δεύτερη φάση η ακτινοβολία του λέιζερ προκαλεί έντονη αύξηση της πίεσης μέσα στον τριχοθύλακα η οποία διαδίδεται με τη μορφή κύματος και συμβάλλει επίσης στην απευθείας φωτομηχανική καταστροφή των κυττάρων του τριχοθύλακα.

Η φωτοθερμική καταστροφή των τριχοθυλάκων στηρίζεται στη θεωρία της επιλεκτικής φωτοθερμόλυσης. Αυτή προϋποθέτει τοπική επιλεκτική απορρόφηση της φωτεινής ακτινοβολίας με μήκος κύματος τέτοιο ώστε να φτάνει στον επιθυμητό στόχο. Όπως και με την ηλεκτροθερμόλυση πολλοί τριχοθύλακες μπορούν να αποτριχωθούν ταυτόχρονα με τη χρήση της φωτοθερμόλυσης. Η μελανίνη των τριχών φαίνεται πως αποτελεί το μοναδικό χρωμοφόρο συστατικό του τριχοθύλακα. Μόνο οι ακτινοβολίες με μήκος κύματος από 600 έως 1.100 nm μπορούν να διεισδύσουν στις στιβάδες της επιδερμίδας.

Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με την ακτινοβολία λέιζερ η τοπική ψύξη της περιοχής με τη βοήθεια ψυκτικού ή ψυχρού αέρα προκειμένου να απομακρυνθεί η υπερβολική θερμοκρασία από το δέρμα έγκαιρα. Η βέλτιστη διάρκεια παλμού μιας ακτινοβολίας λέιζερ πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το χρόνο θερμικής ανάπαυσης της επιδερμίδας αλλά να είναι μικρότερη από το χρόνο θερμικής ανάπαυσης του τριχοθύλακα περιορίζοντας έτσι την ενέργεια σε αυτή την ανατομική δομή μόνο. Τα λέιζερ είναι ασφαλή όργανα των οποίων οι βασικές παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να απενεργοποιούν ειδικά τον τριχοθύλακα. Σε αντίθεση με την ηλεκτρική αποτρίχωση η οποία θεραπεύει τις τρίχες μια προς μια οι συσκευές λέιζερ αποτριχώνουν πολλές τρίχες ταυτόχρονα.

Εξ αιτίας της ιδιότητάς τους αυτής, τα λέιζερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτρίχωση μεγάλων δερματικών επιφανειών σε χρονικό διάστημα ελάχιστων ωρών. Τα αποτελέσματα της αποτρίχωσης είναι άμεσα και διαρκούν πολύ περισσότερο από τα αντίστοιχα αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων προσωρινής αποτρίχωσης.

Τα λέιζερ δρουν απενεργοποιώντας τις τρίχες εκείνες που είναι στην ενεργό φάση του αναγεννητικού τους κύκλου κατά το στάδιο της θεραπείας. Επειδή όλες οι τρίχες δεν εισέρχονται στην ενεργό φάση του αναγεννητικού τους κύκλου την ίδια χρονική στιγμή, είναι φυσικό να απαιτούνται περισσότερες από μια θεραπευτικές συνεδρίες. Το εύρος παλμού είναι μια σημαντική παράμετρος της ακτινοβολίας.

Μεγαλύτερα εύρη παλμού θεωρούνται ότι είναι περισσότερο δραστικά και έχουν λιγότερες παρενέργειες. Το μέγεθος της κηλίδας που σχηματίζει το λέιζερ επηρεάζει επίσης την αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας. Θεωρητικά το εύρος της ακτίνας πρέπει να είναι τετραπλάσιο του βάθους στο οποίο εστιάζεται η δράση της ακτινοβολίας. Ο ρυθμός της επανάληψης θεωρείται ότι έχει αθροιστική επίδραση βασισμένη στην αντίληψη του χρόνου θερμικής ηρεμίας. Πιο συγκεκριμένα, η στόχευση του ίδιου στόχου με 2 ή 3 παλμούς με συγκεκριμένο χρονικό μεσοδιάστημα, μπορεί να βελτιώσει ελαφρά την τοπικά παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας.

Η επιδερμική ψύξη εφαρμόζεται προκειμένου να επιτρέψει την εφαρμογή ακτινοβολιών υψηλότερης ενεργειακής έντασης και να μειώσει τον πόνο και τις άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι διαθέσιμοι τρόποι ψύξης είναι τέσσερις:

  • Χρήση ψυχρής γέλης
  • Contact cooling: μέσω οπής που ψύχεται από νερό
  • Cryogen spray
  • Ψύξη με ψυχρό αέρα.

Πηγές: Ελένη Ελευθεράκη, Ελένη Γιαταγάνα, Αισθητικοί ΤΕΙ Αθήνας, iatronet.gr

   

Ετικέτες:

   Κατηγορία: Καλλωπισμός, Περιποίηση Προστασία