Τι είναι η κήλη και πώς αντιμετωπίζεται; Ο χειρουργός απαντά

Από τον δρα Χαράλαμπο Σπυρόπουλο, γενικό χειρουργό, διευθυντή Γ’ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής των Κηλών

Kήλη είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προβολή ενός εσωτερικού οργάνου κάτω από το δέρμα με τη μορφή εξογκώματος. Ανάλογα με το σημείο εμφάνισής της, μια κήλη μπορεί να είναι βουβωνοκήλη (πολύ συχνή στους άνδρες), ομφαλοκήλη (στην περιοχή του ομφαλού), επιγαστρική (ψηλά στην κοιλιά) και μετεγχειρητική.

Πώς δημιουργείται;
Το κοιλιακό τοίχωμα αποτελεί ένα «τείχος προστασίας» των εσωτερικών οργάνων της κοιλιακής χώρας. Δομείται από στρώματα διάφορων μυϊκών ομάδων και ιστών. Κάποιες φορές, λόγω αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως π.χ. μετά από έντονη προπόνηση και γυμναστική, μπορεί να προκληθεί ρήξη των μυών του τοιχώματος, οπότε κάποιο κομμάτι σπλάχνου (συνήθως εντέρου) βρίσκει δίοδο και προβάλλει κάτω από το δέρμα.

Σύντομες πληροφορίες για την κήλη
* Μια κήλη μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.
* Το συνηθέστερο αίτιο δημιουργίας μιας κήλης είναι η άρση αντικειμένου μεγάλου βάρους. Γενικά όμως μπορεί να προκληθεί εξαιτίας οποιουδήποτε παράγοντα θα μπορούσε να αυξήσει την ενδοκοιλιακή πίεση, όπως βήχας, εγκυμοσύνη, δυσκοιλιότητα, υπερτροφία του προστάτη ή τραυματισμός.
* Πολλές φορές μια κήλη είναι ασυμπτωματική και παραμένει έτσι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτός από το χαρακτηριστικό εξόγκωμα, δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του πάσχοντος, οδηγώντας τον πολλές φορές στην επικίνδυνη επιλογή να αναβάλει την αντιμετώπισή της.

Επιπλοκές και αντιμετώπιση της κήλης
Η σοβαρότερη επιπλοκή μιας κήλης ονομάζεται περίσφιξη. Συμβαίνει όταν το σπλάχνο εγκλωβιστεί και στραγγαλιστεί εντός του κηλικού στομίου, χωρίς τη δυνατότητα ανάταξής του στην κοιλιακή χώρα. Σ’ αυτό το σημείο μπορεί να διακοπεί εντελώς η αιμάτωση του σπλάχνου οδηγώντας το εγκλωβισμένο τμήμα σε νέκρωση. Η μοναδική μέθοδος αντιμετώπισης μιας κήλης του κοιλιακού τοιχώματος είναι η χειρουργική επέμβαση. Η κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική, η ενδοσκοπική μέθοδος TEP και eTEP για την αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης και η ρομποτική χειρουργική αποτελούν τις συνηθέστερες επιλογές, με τις δύο τελευταίες να υπερέχουν έναντι της πρώτης σε πολλά επίπεδα. Βασική διαφορά είναι ότι η επέμβαση γίνεται μέσω τριών μικρών οπών και τοποθετούνται ειδικά πλέγματα, χωρίς ράμματα, γεγονός που επιτρέπει την επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες από την επόμενη κιόλας ημέρα.

Πηγή: shape.gr

   

   Κατηγορία: Υγεία