Ομορφιά

Βαθύς καθαρισμός

Πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται ένας βαθύς καθαρισμός στο πρόσωπο από επαγγελματία και ποια τα οφέλη του?