Φαρμακεία

Ν.ΚΟΣΜΟΣ

ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΡΟΥΜΠΕΣΗ 62 ΚΑΙ Ι.ΦΩΚΑ 2
 2109270551

ΛΑΠΠΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

 ΑΓΚΥΛΗΣ 52
 2109226677

ΤΣΟΥΡΟΥΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 52 - 54
 2109026570

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ 14 ΚΑΙ ΣΤΑΓΧΩΠ 4
 2109219232

ΣΑΚΕΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 Θ.ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ 51-53
 2109213390

ΘΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

 ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ 30 ΚΑΙ ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ 1
 2109243454

ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 15
 2109229761

ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

 ΑΜΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 38
 2109237060

ΜΕΡΜΙΓΚΑ ΑΡΓΥΡΩ

 ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΠΕΣΗ 36
 2109011393

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ-ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 ΡΟΥΜΠΕΣΗ 15-17 - ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
 2109010370

ΛΟΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ-ΕΥΔΟΞΟΥ 1
 2109217111

ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 ΘΕΟΔ.ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ 68
 2109237370

ΜΠΟΥΚΟΥΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΑΦΩΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3
 2109013258

ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 67
 2109021444

ΜΑΡΜΑΡΑ ΗΡΩ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ

 ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ 2-ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ
 2109022100

ΜΙΓΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ

 ΡΟΥΜΠΕΣΗ 46
 2109010062

ΡΟΥΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 ΑΜΒΡ.ΦΡΑΝΤΖΗ 96 (ΚΥΝΟΣΑΡΓΟΥΣ)
 2109013392